Han, hun, haun eller den?

Morgenbladet har trykket flere innlegg om behovet for et nytt kjønnsnøytralt, eller androgynt, personlig pronomen som kan erstatte han og hun. Forslagene til nytt ord er blant annet haun og den.

I et innlegg i avisen bruker Terje G. Simonsen dette eksemplet: 

Når læreren står ved tavlen, må han/hun være i dialog med elevene. Når disse henvender seg til han/henne, må han/hun være åpen, også for innspill som bryter med hans/hennes ferdiglagde opplegg.

Simonsen foreslår et alternativt personlig pronomen som forener vokalydene i han og hun, nemlig haun. Objektsformen blir haune og genetivformen haunes. Eksemplet foran blir da forandret til:

Når læreren står ved tavlen, må haun være i dialog med elevene. Når disse henvender seg til haune, må haun være åpen, også for innspill som bryter med haunes ferdiglagde opplegg.

Et annet forslag var å bruke det påpekende pronomenet den: "Den som ikke har gjemt seg nå, skal stå".

Diskuter

  • Mener dere at det er behov for et nytt kjønnsnøytral pronomen?
  • Hvordan reagerer dere på forslagene ovenfor? Har dere andre forslag?
  • Hva tror dere skal til for at et nytt pronomen blir tatt i bruk både muntlig og skriftlig?

Siste nytt

Se intervju med Henrik Langeland

Framtidens papir?

Ny skjermteknologi har brakt e-boka nærmere. For mellom fire og fem tusen kroner kan du i dag kjøpe lesebrett som ikke veier mer enn en middels tykk bok, men som har kapasitet til å lagre 6000 bøker. Les mer

Blurb eller gromtale?

Han, hun, haun eller den?

Nick eller navn?

For tiden foregår det en hissig diskusjon i aviser og på nett om anonyme nettdebattanter. Ødelegger det nettdebattene at deltakerne bruker et nick og ikke skriver under eget navn?

Les mer


Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.09.2006

© Cappelen Damm AS