Nabospråkforståelse i Skandinavia

"Håller språket ihop Norden?" heter forskningsrapporten som blant annet undersøker hvor godt ungdommer i Danmark, Sverige og Norge forstår hverandre. Undersøkelsen ble avsluttet i 2005 og er den første i sitt slag siden 1972. Hele rapporten er svært omfattende, men i artikkelen "Skandinavisk nabospråkforståelse – ideal eller virkelighet?" diskuterer språkforskeren Arne Torp noen av resultatene fra denne undersøkelsen. Les Torps artikkel og gjør oppgavene under.

Oppgave

  1. Hva er ifølge Torp grunnene til at Norge skårer høyest i Skandinavia i denne undersøkelsen? Hvilken årsak mener du er viktigst?
  2. Tittelen på artikkelen stiller idealet om at skandinaver bør forstå hverandre opp mot virkeligheten. Bør god nabospråkforståelse være et ideal, eller er det greit at skandinaver kommuniserer med hverandre på engelsk?
  3. Hvilke språklige erfaringer har dere selv gjort på besøk i de skandinaviske nabolandene? Er det samsvar mellom dine egne erfaringer og resultatene fra forskningsrapporten?

Oppgaver

Nabospråkforståelse i Skandinavia
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 04.06.2009

© Cappelen Damm AS