Språk i Norden

Jellingesteinen. Runestein fra vikingtiden, Danmark.Jellingesteinen. Runestein fra vikingtiden, Danmark.

Under Språk og kultur ligger det en ppt som vedlegg. Den dekker hele kapitlet i læreboka. Lysbildene 14-23 gir en oversikt over de nordiske språkene. Powerpointen kan brukes for å gi en første introduksjon til temaet, men også til repetisjon.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.07.2009

© Cappelen Damm AS