Jeg-dikt (oppstart)

Tid: 45 minutter

Oppgave

Hvem er jeg?

Skriv et dikt der du forsøker å sette ord på noe som du mener er typisk for deg. Hva liker du? Hva liker du ikke? Hva er du redd for? Hvordan er du? Hvordan har du lyst til å være? Dette er bare noen spørsmål som kan være aktuelle å stille seg. Dersom du synes det er vanskelig å komme igang, kan det være en hjelp å velge en struktur som bygger på gjentakelser, kontraster eller sammenligninger. Du kan for eksempel la hver verselinje eller hver strofe begynne likt. Her er noen forslag:

Jeg liker ..., men (jeg liker) ikke ...

Jeg er ... som ...

Jeg er ikke ..., men ...

Jeg ønsker at ...

Du velger selv om diktet skal ha rim, fast eller fri rytme.

Hvis du har lyst, kan du framføre diktet for de andre.

Oppgaver

Jeg-dikt (oppstart)
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2006

© Cappelen Damm AS