Elevframføring

Når elevene har arbeidet med et tema i tekstdelen av Spenn 1, kan det være både underholdende og gi god muntlig trening å arbeide videre med temaet i en framføring.

Noen tekster egner seg godt til forskjellige former for muntlig aktivitet: for eksempel rollespill, dramatisering og diktframføring. I tilegg til tekstene i Spenn kan elevene selv finne tekster som de har lyst til å arbeide med.

Oppgave

Se vedlegg for forslag til elevframføringer.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.09.2006

© Cappelen Damm AS