Hvem er jeg?

 

Jan Walaker: Magne i drag, 1992Jan Walaker: Magne i drag, 1992

Oppgave til bildet:

Hva former vår kjønnsidentitet? Er det den biologiske arven eller de sosiale omgivelsene?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 26.08.2010

© Cappelen Damm AS