Oppgaver til filmene


Se filmene, og kommenter deretter filmopptakene ut fra følgende kriterier:

1.  Mis-en-scène (alt foran kameraet): Hvordan framtrer forfatteren på filmen? Enn elevene som intervjuer? Hvilket miljø er de plassert i? Har valg av miljø noe å si for hvordan vi oppfatter det som blir sagt? Ser du ellers noe i bildene som har betydning for oppfatningen vår (for eksempel lys, skygge, rekvisitter, kostymer)?
2.  Kinematografi (alt med og i kameraet):
Hvilke bildeutsnitt er valgt? Hvilke kamerabevegelser registrerer du? Hvilken kameravinkling dominerer? Kommenter effekten av det filmtekniske.
3.  Klipp: Kommenter klippeteknikken i filmen. Hvilken rytme gir klippingen? Syns du rytmen passer til det som blir lest opp/sagt?
4.  Lyd: Kommenter reallyd (diegetisk lyd) og effektlyd (ikke-diegetisk lyd) i filmen. Hvordan syns du lydbildet fungerer?
5.  Hva ville du evt ha gjort annerledes dersom du skulle ha laget filmen?
 
Annet
1.  Gir filmen deg tilstrekkelig informasjon om forfatteren?
2.  Får du lyst til å lese flere tekster av ham? Hvorfor/hvorfor ikke?
3.  Hvilke andre spørsmål ville du ha stilt forfatteren dersom du skulle ha intervjuet ham?  

Tett på innhold

1.  Hvilket forhold har Langeland til hovedpersonen sin i Wonderboy, Christian von der Hall?
2.  Hvordan beskriver Langeland arbeidsdagen sin?
3.  Hvilket forhold har han til klokker?
4.  Hva forteller Langeland om sin egen skriveprosess? Hva gjør han før han setter seg foran pc-en?
5.  Hva legger han vekt på når han skal bygge opp romanene sine?
6.  Hvordan ser han på sammenhengen mellom karakterer og handling i en roman?
7.  Hvor viktig er det for Langeland å kjenne miljøene han skriver om? Hvor avgjørende har det vært for person – og miljøskildringene i romanene hans?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 15.01.2009

© Cappelen Damm AS