En flerspråklig gruppereise (oppstart)

Tid: Forarbeid + 20 minutter

Skaff en oversikt, for eksempel hos rådgiveren, over alle morsmål som er representert på skolen.

Oppgave

  1. Fordel språkene mellom dere og undersøk på Internett hvor språkene hører hjemme, og hvor mange som snakker dem. Hvor mange mennesker snakker de forskjellige språkene til sammen?
  2. Tenk dere at dere er med i en gruppe der hvert morsmål på skolen er representert, og at dere vil besøke de landene der de forskjellige morsmålene blir brukt. Diskuter hvilke fordeler det er for en gruppe å ha med seg en morsmålsbruker framfor å måtte bruke for eksempel engelsk som kommunikasjonsspråk?

Oppgaver

En flerspråklig gruppereise (oppstart)
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2006

© Cappelen Damm AS