En flerspråklig gruppereise, læringsmål

Etter å ha arbeidet med oppgaven "En flerspråklig gruppereise" skal du

  • ha fått innsikt i den språklige spennvidden på din egen skole
  • ha reflektert over verdien av kommunikasjon som kan foregå på morsmålet
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 30.06.2006

© Cappelen Damm AS