Hvordan lese opp dikt ?

Hvordan skal vi lese opp dikt? Hva bør vi tenke over før vi framfører diktet?

For at tilhørerne skal få tak i tankene og stemningen i diktet, må du få fram de dikteriske virkemidlene ved hjelp av stemmen din. Du må holde rytmen i diktet, variere tempo, ta vare på linjedeling, få fram kontrastene og så videre.

 

Vi har samlet noen dikt (Dikt 1 – 9) som egner seg til en kort veiledning i å framføre dikt. (Diktene blir også kommentert i lyrikkkapitlet i Spenn.)  

 

Oppgave

  1.  Du kan lese diktet og lese om hva du bør tenke spesielt over når du skal framføre det.
  2.  Du kan høre en samtale omkring diktet mellom to elever og en lærer, og du kan høre elevene framføre diktet. Elevene møter diktene for første gang, og i noen tilfeller framfører de diktet to ganger. Den første gangen etter å ha lest igjennom diktet fort, den andre gangen etter å ha arbeidet litt med det.

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2006

© Cappelen Damm AS