Talekor og muntlig trening

Dikt kan framføres av talekor. Da blir verselinjene i diktet fordelt på flere personer og på grupper. Et talekor kan få fram ulike sider ved diktet. Koret kan både skape en spesiell stemning og understreke innholdet i diktet. 

Talekor egner seg godt til muntlig trening. De fleste elever synes det er lettere å ta imot instruksjon om stemmestyrke, tempo og artikulasjon i grupper enn hvis de står alene foran klassen.

 

Oppgave

  1. Velg et dikt som egner seg til talekorframføring og til muntlig trening. I tekstdelen av Spenn finner du "Munter sang fra metallskogen", side 238, og "Snu dere bort. - Tenk på noe annet", side 240. I tillegg har vi lagt to dikt ut på nettet: " Gutta” og ”Triumfatorane”. 
  2. Finn ut hvordan dere vil fordele diktet på enkeltelever og på små grupper av elever.
  3. Bli enige om tempo og rytme. Læreren må passe på at koret snakker tydelig og får med seg endekonsonantene og alle stavelsene i ordene. Husk dette er en muntlig trening. (Dere kan lese om framføring og presentasjon i Spenn, side 164.)
  4. Når dere er fornøyd med framføringen, kan dere invitere en annen klasse/gruppe på besøk og framføre diktet.

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2006

© Cappelen Damm AS