Dikt 9: Morgenen tiende april, i sola

av Øyvind Berg

Skreppa mi er

lekker. Leppa mi sprekker.

Et skrulleord glir over sprukken hud.

 

Tunga slår krøll

på seg, hun kaster øl på meg.

Sola står høyt og vi legger oss ned

Rim og rytme

Rim blir ofte brukt humoristisk – både i dikt med fast rytme og i dikt med talerytme. I Øyvind Bergs dikt er rim og rytme et humoristisk virkemiddel.

v       Verselinjene i Bergs dikt ”skjuler” på en måte at diktet egentlig har både fast rytme og ”enderim”. "Lekker" og "sprekker" rimer på hverandre, men står på samme linje. I strofe to rimer "krøll/på seg – og "øl på meg", men det er linjeskift midt i det første rimet. Det gir en blanding av fast rytme med enderim og brudd i rytmen. I opplesningen bør det være en kort pause etter "skreppa mi er" og etter "tunga slår krøll". Denne blandingen kan ha en humoristisk effekt - og den som leser opp diktet må få fram en litt lekende og ertende holdning. 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 14.06.2006

© Cappelen Damm AS