Dikt 4: Du i vinden og vinden i deg

av Bertrand Besigye

Det blåser Du hvisker og tisker

stavelseshvislinga i munnen

er helt i ett med

bladhvislinga i trærne

de svaiende trærne

du i vinden og vinden i deg

Du blåser det hvisker og tisker

tretoppsbrusende øresusende

blåser du nesten vekk

mens brisen forblir her

hører du

munnhvislende deretsteds

trehvislende heretsteds

Du-brusende bladsusende

ingensteds allesteds

Lydhermende ord

Bertrand Besigye får fram lyden av vind i trærne og en hviskende menneskestemme ved å bruke lydhermende ord som ”bladhvisling”, ”hvisker og tisker” og sammensetninger med susende: ”øresusende” og ”bladsusende”.  I ordene "hvisling" og "susende" har vi vislelyder og suselyder, og hvis vi trekker dem ut når vi snakker, kan det høres ut som et svakt vindsus. Flere av ordene er sammensatte for å få med flere suselyder: ”stavelseshvislinga" og "tretoppsbrusende".  

v       Vinden blåser i trærne og mennesket møter vinden og blir på en måte ett med den: "stavelseshvislinga i munnen/er helt i ett med/bladhvislinga i trærne". 

      Overdriv alle suse-lydene, la dem suse og bruse og hvisle og tiske - slik at vi på samme tid hører både de svaiende trærne og den hviskende røsten.

v       Kanskje det kan gi variasjon å fordele verselinjene mellom to - en jente og en gutt, som står i vinden sammen?

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 17.03.2006

© Cappelen Damm AS