Dikt 3: Du fugl

av Rolf Jacobsen

Du fugl i meg

-          jeg kjenner vingen din.

Jeg kjenner nebbet hakke – hakke

mot sprinklene i brystet mitt. Jeg vet

du er en fange her.

men vent

en liten stund.

Bare en liten stund,

så er du fri,

du fugl i meg.

Ordvalg og konnotasjoner

Hva fuglen representerer, er ikke entydig. Er det noe dikteren må gjennomføre? Kanskje han må gjøre ferdig et dikt, som skal leve sitt eget liv i frihet? Eller kan det være samvittigheten som hakker inne i brystet til jegpersonen? Er det noe hun har gjort? Er det hjertet som banker? Jeg-personen sier at fuglen er en fange, men at den kan bli fri. Og i denne konteksten blir ordet ”sprinklene” viktig fordi fengsel og fangenskap er konnotasjoner til ordet. ”Du fugl-” er oversatt til engelsk, og oversetteren bruker ordet bars for sprinkler. Bars betyr gitter. Synes du gitter hadde vært et bedre ord å bruke enn sprinkler? Gir ikke ordet gitter inntrykk av et mer solid stengsel enn sprinkler? Men er ikke sprinkler likevel et bedre valg fordi sprinklene er knyttet til menneskets spinkle brystkasse? 

 

v       Få fram grunntonen i diktet ved stemmestyrke og toneleie: jeg-personen snakker varmt og ømt til ”en fugl”

v       Understrek metaforen: en fugl er fanget og hakkersprinklene for å bli fri. Få fram hakke-lyden i hakke.

v       Legg merke til verselinjene, ikke les som om det var prosa. Her er også linjer som glir i hverandre: jeg-personen snakker til fuglen.  

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 04.09.2006

© Cappelen Damm AS