Dikt 1: Dråpen/henger

av Jan Erik Vold

Dråpen

henger der

ikke

 

Verselinjer og linjedeling

Noen dikt er skrevet slik at det er bare inndelingen i verselinjer som forteller oss at de er dikt. I opplesningen må du få fram verselinjene ved å vektlegge ord og ved å ta vare på pausene.

v       Ikke les diktet som om det stod: "dråpen henger der ikke”, det blir meningsløst.  Når ett ord står på én linje, vil ordet få ekstra oppmerksomhet. I opplesningen bør vi ha en liten pause etter "dråpen” før vi går videre til "henger der”, som får samme tyngde ved at de to ordene står alene på linjen. Og til slutt det lille ordet ”ikke” som er den lille, store kontrasten til det som står i de to verselinjene foran. Bare hvis diktet leses riktig, nemlig med pause etter hver linje, kommer bevegelsen i diktet fram og vi ”ser” dråpen som henger der og som ”mister taket” og drypper.  Og vi ser at diktet ikke bare er et dikt om en vanndråpe, det er også et bilde på livet vårt. 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 14.06.2006

© Cappelen Damm AS