Vurderingsskjema for muntlig framføring

Skjemaet kan brukes av lærer og elever i fellesskap

Elever føler seg ofte usikre når de skal opptre foran de andre i klassen/gruppen. Tanken på å bli vurdert av andre elever er skremmende. Utgangspunktet for å bruke et vurderingsskjema må være at klassen/gruppen har et trygt forhold til hverandre og til læreren. Hvis dere blir enige om å bruke skjemaet, kan det være en god ide at vurderingen foregår i smågrupper. Tidlig i skoleåret kan dere sette sammen arbeidsgrupper som holder sammen over tid. Når en av elevene i gruppen skal framføre et arbeid, bruker de andre i gruppen skjemaet som grunnlag for vurderingen av medeleven. 

Navn:

Over

middels

Middels

Under

middels

1. Kontakt med publikum: Hadde eleven øyekontakt med publikum og klarte å frigjøre seg fra manus? 

 

2. Engasjement: Ble stoffet lagt fram på en engasjerende måte?

 

3. Kroppsholdning og kroppsspråk: Opptrådde eleven rolig og naturlig?

 

4. Tempo: Snakket eleven for fort, for langsomt? Ble tempoet variert med pauser for eksempel? 

 

5. Volum: Snakket eleven høyt nok?

 

6. Artikulasjon: Snakket eleven tydelig?

 

7. Organisering av stoffet: Ble stoffet presentert på en klar og oversiktlig måte?

 

8. Hjelpemidler: Hvordan var bruken av hjelpemidler?

 

 

 

 

 

Spesielle vurderingskriterier for opplesing av skjønnlitteratur:

 

9. Fikk eleven fram de vesentlige sidene ved teksten?

 

10. Dikt: Tok eleven hensyn til de språklige og litterære virkemidlene i framføringen, for eksempel linjedeling, rim og rytme, kontraster?

 

11. Formidlet eleven en personlig innlevelse i teksten?

 

 

 

 Kommentarer til punktene:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2006

© Cappelen Damm AS