Vurderingskriterier og vurderingsskjema for muntlig framføring

Læreplanen legger stor vekt på muntlige aktiviteter, en systematisk oppøving av muntlige ferdigheter og på vurdering. Eleven skal kunne vurdere sin egen og andres framføring. Vurderingen må ikke gjelde bare innholdet i framføringen, men også legge vekt på selve framføringen. 

Vurderingskriterier som vi kan bruke for muntlig framføring:  

 • Kontakt med publikum: Hadde eleven øyekontakt med publikum og klarte å frigjøre seg fra manus? 
 • Engsjement: Ble stoffet lagt fram på en engasjerende måte?
 • Kroppsholdning og kroppsspråk: Opptrådde eleven rolig og naturlig?
 • Tempo: Snakket eleven for fort, for langsomt? Ble tempoet variert med pauser for eksempel? 
 • Volum: Snakket eleven høyt nok?
 • Artikulasjon: Snakket eleven tydelig?
 • Organisering av stoffet: Ble stoffet presentert på en klar og oversiktlig måte?
 • Hjelpemidler: Hvordan var bruken av hjelpemidler?

 

 

 

 

Spesielle vurderingskriterier for opplesing av skjønnlitteratur:

 • Fikk eleven fram de vesentlige sidene ved teksten?
 • Dikt: Tok eleven hensyn til de språklige og litterære virkemidlene i framføringen, for eksempel linjedeling, rim og rytme, kontraster?
 • Formidlet eleven en personlig innlevelse i teksten?

 

 

 

 

Se vurderingsskjema.

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 27.07.2015

© Cappelen Damm AS