Medievaner (oppstart)

Oppgave

Bruk vedlagte skjema til å lage en oversikt over dine egne medievaner i løpet av en uke.

  • Hvor lang tid bruker du på hvert medium? Noter ned.
  • Sammenlign resultatene med de andre i klassen.
  • Gå deretter inn på mediebarometret på ssb.no. Sammenlign dine egne medievaner med gjennomsnittet på landsbasis. Er det store forskjeller? Skiller jenters og gutters medievaner seg fra hverandre?

Nettressurser

Mediebarometret på ssb.no

http://ssb.no/emner/07/02/30/medie/

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2006

© Cappelen Damm AS