Radio: Øvelse i å lage og forstå kontentum (miljølyd)

Å lage gode radioprogrammer krever gjennomtenkte løsninger. Lytteren har kun lyden å forholde seg til, og derfor må lydbildet være så klart og forståelig som mulig. En viktig del av lydbildet er det vi kaller kontentum, det vil si den lyden vi hører i bakgrunnen av hendelsene som utspiller seg. Vi kaller den også miljølyd. I denne oppgaven kan dere øve dere i å gjenskape ulike miljøer gjennom lydmediet.

Oppgave

Utstyr: Diktafon, minidisc, MP3 eller annet til å ta opp lyd med. Avspillingsmuligheter.

Del klassen inn i små grupper. Hver gruppe velger seg et miljø (for eksempel bussen, klasserommet, skolegården, toalettet, torget, skogen, båthavna, rommet ditt, kjøkkenet, treningssenteret, motorsenteret, en fest).
Fra dette miljøet skal dere ta opp to typer miljølyd:
- generell miljølyd som er gjenkjennelig
- en fokusert miljølyd som skildrer en typisk handling i dette miljøet
 
Gruppene samles og spiller av lydene for hverandre. Hold en gjettekonkurranse og diskuterer hvor vellykkede opptakene er. (Målet er at andre kjenner igjen miljøet og handlingene uten at det blir sagt et ord.)

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 25.09.2009

© Cappelen Damm AS