Mennesket i radioen

Radio kalles for "tankens teater". Lytteren skaper sine egne mentale bilder gjennom å lytte til et radioprogram. Derfor stilles det særskilte krav til de som skal lage radio. De må bruke mikrofonen som kamera og gjenskape miljøet gjennom det auditive: lyden.  Denne oppgaven består av en øvelse der dere skal hente mest mulig informasjon ut fra stemmene i et radioprogram.

Oppgave

Del klassen inn i grupper på ca. fire i hver. Lytt til en tilfeldig samtale i radioen (bruk for eksempel lenken under). Alle i gruppa beskriver hva slags rom de som snakker, sitter i, hva de gjør, hvordan de ser ut, hva slags mennesker de er, hva slags humør de er i, og hva de synes om hverandre.

Noter på ark og diskuter resultatet. Hvordan kan vi vite noe om stedet? Hvordan kan vi mene noe om utseendet til et menneske når vi bare hører stemmen? Kan vi vite noe om hvilken holdning han eller hun har til det som blir sagt? Hva bygger vi konklusjonene på? Hva betyr denne informasjonen for hvordan vi oppfatter budskapet?

Nettressurser

Nettradio

http://www.nrk.no/radio/

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2009

© Cappelen Damm AS