Analyse av Mikkel McAlindens Fest (1995)

Du finner fotografiet på side 40 i Spenn 1, eller på nettadresse under.

Oppgave

1 Hvem er fotografen? Inngår bildet i en spesiell sammenheng/kontekst? Hvilken type bilde er dette?

2 Gi en denotativ beskrivelse av bildet. Det inneholder, i tillegg til en del mennesker, også mange gjenstander som er plassert i en viss orden. Prøv å beskriv det som er mest iøynefallende.
 
3 Hvilke konnotasjoner gir bildet? Hva tenker du på når du ser de ulike elementene?
 
4 Hvordan er bildet komponert? Hva ligger i det gyldne snitt? Er det symmetri mellom elementene eller ikke?
 
5 Hvordan er fargebruken i bildet? Finner du en bestemt fargesymbolikk? Hvilken stemning vil du si at bildet preges av?
 
6 Hvilket bildeutsnitt og perspektiv er brukt? Hva forteller det oss om motivet? Har valg av utsnitt og perspektiv noe å si for hvordan vi tolker bildet?
 
7 Legg spesielt merke til postkortene, bildet og ljåen som henger på veggen. Hva ser du? Hva forbinder du med det du ser? Hvordan hjelper det oss til å tolke bildet? (Bruken av referanser til andre kunstverk eller ting, kalles for allusjon eller intertekstualitet. Ser du hvordan fotografen bruker allusjoner?)
 
8 På slutten av analysen kan du konkludere med hva du har funnet. Konklusjonen fører deg til din egen tolkning av bildet, og sier noe om hva du tror bildet uttrykker, hva som er bildets tema. Kanskje sier bildet noe om vår egen tid, kanskje er temaet i bildet tidløst?

Nettressurser

Fest

http://www.preusmuseum.no/norsk/utstill_arkiv_more.php?id=505_0_59_0_C

Visning av fotografiet Fest

Om Mikkel McAlinden

http://www.mikkelmcalinden.com/

Informasjon om fotografen

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.07.2009

© Cappelen Damm AS