Presentasjon av skolen din

For å orientere elever i 10. klasse på ungdomsskolen om skolen dere går på, har rektor bedt dere om å lage en presentasjon av skolen. De beste forslagene skal publiseres på skolens hjemmeside. 

 

Tid: Forarbeid + 90 minutter på skolen

 

Læringsmål:

Kunne tilrettelegge informasjon for en bestemt målgruppe

Kunne kombinere tekst, lyd og bilde til en sammensatt tekst

Kunne formgi et budskap slik at det vekker oppmerksomhet og interesse

Kunne bruke digitalt verktøy

Oppgave

Lag presentasjonen. Du kan bruke tekst, bilder, musikk og film. Innslaget skal ikke være på mer enn 10 minutter.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 25.09.2009

© Cappelen Damm AS