Kjønnsroller og reklame

Kjønnsroller kan vi definere som de rollene samfunnet forventer at menn eller kvinner skal gå inn i fordi de er født som menn eller kvinner. Vi sier at reklamen er kjønnsundertrykkende når kvinner eller menn opptrer i snevre kjønnsroller, eller blir brukt som salgsfremmende kjønnsobjekter.  Kvinner har i langt større grad enn menn vært brukt på en slik måte i reklamen. Kvinner kan for eksempel være mottakergruppe for rengjøringsprodukter, men hvis reklamen har noe å gjøre med forretningsliv, teknologi og mekanikk, ser vi ofte at reklamen retter seg mot menn.

Markedsføringsloven av 1972 forbyr kjønnsdiskriminerende reklame, og reklamen har endret seg i pakt med nye likestillingskrav.

Under "Se" på denne nettsiden ser du lenker til seks reklamer for rengjøringsprodukter og vaskemidler fra Lilleborg fra 1950-tallet til i dag.

Klikk deg inn på reklamelinkene og løs oppgaven under.Oppgave

A) Gå sammen i grupper og studer de seks reklamene. Hvordan har kvinnerollen forandret seg fra 1950-tallet og fram til i dag? Lag en kommentar til hver reklame og presenter kommentarene for de andre. Legg reklamene på power point og bruk gjerne musikk som er typisk for tiden da de ble publisert, for å binde presentasjonene sammen.

B) Diskuter følgende spørsmål:

Forsterker og bevarer reklamen tradisjonelle holdninger i samfunnet, eller er den med på å skape nye holdninger og nye roller?


Videre arbeid:
Her er et forslag til hvordan dere kan arbeide videre med reklamene fra Lilleborg:

Les om kåseri på side 88 og side 152 i Spenn. Ta utgangspunkt i reklamene fra Lilleborg og gå sammen i grupper om å lage et "minikåseri" som dere framfører for klassen. Legg gjerne reklamene fra Lilleborg inn på power point og bruk dem under framføringen


Tid: 90 minutter

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 25.09.2009

© Cappelen Damm AS