Enkel framføring av utdraget fra Odin

Utdraget fra Odin viser oss hvordan dramatikeren Tor Åge Bringsværd bruker gamle myter i en moderne teateroppsetning. Odin er en sammensatt tekst som bruker de fleste av teatrets virkemidler. Det er likevel mulig å framføre utdraget i et klasserom med enkle midler.

Oppgave

 

 

Å arbeide med en framføring er et samarbeid. Les veiledning til sammensatte program: Elevframføring del 1

 

Presentasjon av personene

Det kan være en ide å starte arbeidet ved at elevene skriver egne tekster som presenterer personene vi møter i utdraget: Odin, Hugin og Munin, Vilje og Ve, Embla og Ask. Tekstene kan brukes som en innledning til framføringen, og de kan utformes som dialoger eller monologer. Innledningen kan utvides med skapelsesmyter fra andre land.

 

Kostymer, rekvisitter og dekorasjoner

”Hugin og Munin i halvmasker”

”Odin i kappe, bredbremmet hatt med øyelapp”

Halvmasker, kappe, hatt og øyelapp er lett å få tak i/lage.

 

Hugin og Munin i ”kjole og hvitt”

Svarte bukser og hvit skjorte/T-skjorte.

 

”Mimes hode på en stensøyle”

Det viktigste er hodet. En ide kan være å få tak i en svær kartong som en elev kan krype inn i og stikke hodet ut av. Hvis kartongen er stor nok, kan eleven - og kartongen - bevege seg inn og ut av scenen.

 

”Varme og Kulde”

Danserne som representerer Varme og Kulde kan ta på seg røde, gule og hvite klær.

 

”Trestokkene” (Embla og Ask)

”Kroppsmaling” kan byttes ut med trange stillongs og T-skjorter i jordfarger.

 

Scenene kan spilles uten dekorasjoner. Men kanskje elevene kan tegne og male enkle pappdekorasjoner, eller finne bilder som kan projiseres på bakveggen?

 

Musikk og lydeffekter

Musikken skal både understreke handlingen og passe til danseopptrinnene/bevegelsene. Mange elever spiller et instrument og levende musikk kan gi en spesiell opplevelse. Det er også en grei oppgave for en musikkgruppe å finne passende musikk til scenene.

 

"Høyttalerstemmen" til Odin kan enten sløyfes helt, eller han kan snakke i en mikrofon.

av bølgeslag og måkeskrik" skal følge Odin og brødrenes vandring langs en strand. Elevene klarer sikkert å framkalle et lydinnslag som gir inntrykk av bølger og måkeskrik.

 

Bevegelser og dans 

Enkle bevegelsesmønstre for spillescenene lager elever og lærer i felleskap. Hugin og Munin, som i begynnelsen skal være ute i foyeren/garderoben for å notere hva publikum sier, kan bevege seg i skolegangene, kantinen og på skoleplassen før spillet starter.

 

En koreografigruppe kan stå for danseinnslagene - kanskje kan skolens kroppsøvingslærer gi hjelp?

 

Lys

"Spot på ansiktene"

Kanskje sterke lommelykter kan brukes? 

 

 

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 02.07.2009

© Cappelen Damm AS