Kartlegging av lesevaner i klassen

 Tid: 45 min.

Oppgave

  1. Alle fyller inn skjemaet for lesekartlegging individuelt. Samle inn etterpå.
  2. Lag et felles skjema for hele klassen.
  3. Presenter resultatet av kartleggingen. Hvem leser mest innenfor hver kategori? Drøft årsakene til eventuelle avvik mellom kjønnene.
  4. Diskuter hva som skal til for å få elever til å lese mer. På hvilken måte kan skolen bidra til økt leselyst?

Til diskusjon

Litteraturviteren Ellen Knutsen hevder i intervjuet nedenfor at "skjønnlitteraturen er "feminisert" og appellerer mer til kvinner enn menn". Les intervjuet og diskuter denne påstanden.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.09.2006

© Cappelen Damm AS