Lag en egen litteraturhistorie!

Mange av forfatterne som er representert i tekstsamlingen i Spenn, er ikke nevnt i litteraturhistorier på biblioteket, og det er få artikler om dem på Internett. For å bøte på dette kan klassen lage sin egen samling forfatterportretter.

La det gå på omgang å presentere en forfatter fra tekstsamlingen i Spenn. Presentasjonen skal gjøres skriftlig (maks to sider med illustrasjoner). På grunnlag av dette holder hver elev et kort foredrag, gjerne i forbindelse med at dere leser noe av den aktuelle forfatteren. 

 

På slutten av skoleåret, når alle har presentert sin forfatter, setter dere portrettene sammen i en perm og kopierer opp til alle i klassen.

Oppgave

Hvordan lager vi et forfatterportrett?
Bibliografi og personlige opplysninger bør selvsagt være med, men kanskje kan disse opplysningene presenteres kort og greit i en liten rammetekst? En mulighet er å utforme presentasjonen som et portrettintervju (se Spenn s. 174), og at klassen går sammen om å finne spørsmål dere vil stille til alle forfatterne. Her er noen eksempler på mer uformelle spørsmål som kan gi liv til framstillingen.

 • Er du heltidsforfatter, eller jobber du med noe annet ved siden av?
 • Når og hvordan jobber du?
 • Hvorfor skriver du?
 • Hvilken litterær figur kunne du tenke deg å være?
 • Tjener du mye penger på å være forfatter?
 • Hva skriver du på akkurat nå?
 • Hvilken karakter fikk du i norsk på skolen?
 • Hvilken forfatter gjorde mest inntrykk på deg da du gikk på skolen?
 • Favoritter: film, forfatter, bok, TV-program, matrett, osv.

Hvordan kontakte forfatterne?

 • Søk etter e-postadressen på litteraturnettet.no
 • Finn ut hvilket forlag forfatteren gir ut bøkene sine på og søk på hjemmesidene deres etter e-postadressen. Hvis du ikke finner adressen, kan du kontakte forlaget.
 • Finn nummeret til forfatteren på telefonkatalogen.no og send en sms!

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.09.2006

© Cappelen Damm AS