Klisjépregete sammenligninger (oppstart)

Den tyske filosofen Friedrich Nietzsche har sagt at språket ikke er noe annet enn en hær av metaforer, sammenligninger og besjelinger. Alle språklige uttrykk er i bunn og grunn språklige bilder, mente han. Metaforene glovarm og bekmørk er to av uendelig mange eksempler på språklige bilder som er så innarbeidet i språket vårt at vi ikke tenker over at de en eller annen gang ble oppfunnet av en original språkbruker.

En stor gruppe språklige bilder i dagligspråket er det vi kan kalle forslitte sammenligninger. En sammenligning (simile) er et språklig bilde der man sammenligner to fenomener med ordet som. For eksempel kan vi si at en anorektisk person er tynn som ei flis. Dette språklige bildet er en klisjé fordi det forekommer så hyppig i dagligtalen at vi vel egentlig ikke er bevisst på at vi bruker en sammenligning. I språket vårt er det svært mange slike språklige bilder som er så innarbeidet at de har mistet sin opprinnelige originalitet.

At nye og originale sammenligninger kan være friske innslag i språket, har den amerikanske talk show-verten David Letterman vist til fulle. Han omtalte en kvinne på følgende infame og lite smigrende måte: Hun var sjarmerende som en dårlig vedlikeholdt atomreaktor.

Tid: 45 min.

Denne oppgaven kan gjennomføres som en konkurranse enten gruppevis eller individuelt.

Oppgave

  1. Fullfør sammenligningene ved å fylle inn ordet som er utelatt, på det vedlagte skjemaet. Gå gjennom svarene i plenum.
  2. Prøv å finne nye og originale sammenligninger og fyll inn i skjemaet. Bruk gjerne flere ord.
  3. Ta utgangspunkt i forslagene til nyskaping og diskuter hva som kjennetegner et språklig lykketreff.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.09.2006

© Cappelen Damm AS