Mobilpsyk (argumentasjonsanalyse)

I et leserbrev til Aftenpostens "Si:D" skriver "Ginish" (16) om sin mobilavhengighet. Teksten "Mobilpsyk" egner seg godt til analyse av språkbruk og argumentasjon. Se vedlegg.

Oppgave

  1. Ginish sier at mobilen er en nær venn. Hvordan får G fram bildet av mobilen som en nær venn? 
  2. Hvilke andre funksjoner har mobilen enn det å være venn?
  3. Hvilket syn har egentlig ”Ginish” på mobil og mobilbruk? Hvordan argumenterer hun?
  4. Hva er ditt syn?

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 10.09.2006

© Cappelen Damm AS