Kommunikasjon

Margareta Bergman: Fra serien "Elbows", 1997Margareta Bergman: Fra serien "Elbows", 1997

Kommunikasjonskapitlet tar opp verbal og ikke-verbal kommunikasjon, og det gir en innføring i argumentasjon.

Powerpointen under Vedlegg til venstre kan brukes som introduksjon til temaet kommunikasjon, men også til repetisjon av kapitlet. Den dekker hele kapitlet og presenterer fagtermene som brukes.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 22.07.2009

© Cappelen Damm AS