Bildene i Spenn

Den nye læreplanen i norsk legger vekt på at elevene skal kunne beskrive estetiske uttrykk i bildemedier. Fotografiet er det mest brukte bildemediet i dag. Samtidig er det kanskje det mediet det er minst bevissthet rundt.

Derfor har vi valgt å gjennomillustrere boka ved hjelp av fotografier fra vår egen samtid. Alle fotografene bak bildene er norske, og de er profilerte fotografer som har hatt utstillinger i inn- og utland.

Professor i kunsthistorie, Øivind Storm Bjerke, har vært bilderedaktør for Spenn. I artikkelen "Illustrasjoner i Spenn" kan du lese om bildeutvalget.

Pierre Lionelle Matte: Erupsjon,1999Pierre Lionelle Matte: Erupsjon,1999

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.04.2009

© Cappelen Damm AS